Vereniging

Corona virus

Vanwege het Corona virus zijn diverse activiteiten betreffende onze vereniging komen te vervallen of uitgesteld:

  • repetities fanfare en slagwerk (voorlopig in 2021 nog geen repetities)
  • vergaderingen zijn uitgesteld of digitaal
  • optreden Kon. Luchtmacht Kapel is voorlopig uitgesteld (kaarten blijven geldig)

Onze muziekvereniging

De Muziekvereniging Sint Henricus Rossum is op 3 oktober 1920 opgericht. Destijds bestond de vereniging enkel uit een kleine fanfare. De vereniging bestaat nu uit drie onderdelen, te weten: fanfare orkest, slagwerkgroep en de kapel Melomanie.

De vereniging kent hiernaast nog een jeugdorkest. Het jeugdorkest is ter voorbereiding op deelname aan het grote orkest/slagwerkgroep. Hier leren de leerlingen samenspelen en te luisteren naar elkaar, zodat de stap naar het grote orkest of de slagwerkgroep niet te groot is.

Om een muziekinstrument te bespelen is een goede muziekopleiding vereist. Bij onze vereniging is dit mogelijk als je 7 jaar of ouder bent. Wat het beste bij uw kind aansluit kunt u lezen onder het hoofdstuk muziekopleidingen. De opleidingen worden gegeven door leraren van de vereniging zelf (AMV -opleiding) en door docentencollectief Da Capo. In principe worden alle lessen gegeven in Rossum, tenzij er voor een bepaald instrument te weinig leerlingen zijn. Die locatie van lessen worden dan gegeven in overleg met de docent.


Laatste nieuws:

De bloemenactie 2021 is weer ten einde.

De Muziekvereniging St Henricus dankt iedereen voor de medewerking aan deze digitale bloemenactie:

Met name alle mensen die bloemen hebben besteld en onze vereniging daarmee hebben gesteund. Uw tuin ziet er deze zomer weer prima uit.

Maar ook al ons leden die hebben meegewerkt om alles in goede banen te leiden en de bloemen rondbrengen.