Vereniging

Corona virus

Vanwege het Corona virus zijn diverse activiteiten betreffende onze vereniging komen te vervallen of uitgesteld:

  • repetities fanfare en slagwerk (vervallen tot 1 april)
  • vergaderingen (jaarvergadering) zijn uitgesteld
  • receptie en viering in de kerk zijn voorlopig uitgesteld
  • optreden Kon. Luchtmacht Kapel is voorlopig uitgesteld (kaarten blijven geldig)

Lessen slagwerk, trompet e.d. gaan vooralsnog gewoon door


Onze muziekvereniging

De Muziekvereniging Sint Henricus Rossum is op 3 oktober 1920 opgericht. Destijds bestond de vereniging enkel uit een kleine fanfare. De vereniging bestaat nu uit drie onderdelen, te weten: fanfare orkest, slagwerkgroep en de kapel Melomanie.

De vereniging kent hiernaast nog een jeugdorkest. Het jeugdorkest is ter voorbereiding op deelname aan het grote orkest/slagwerkgroep. Hier leren de leerlingen samenspelen en te luisteren naar elkaar, zodat de stap naar het grote orkest of de slagwerkgroep niet te groot is.

Om een muziekinstrument te bespelen is een goede muziekopleiding vereist. Bij onze vereniging is dit mogelijk als je 7 jaar of ouder bent. Wat het beste bij uw kind aansluit kunt u lezen onder het hoofdstuk muziekopleidingen. De opleidingen worden gegeven door leraren van de vereniging zelf (AMV -opleiding) en door docentencollectief Da Capo. In principe worden alle lessen gegeven in Rossum, tenzij er voor een bepaald instrument te weinig leerlingen zijn. Die locatie van lessen worden dan gegeven in overleg met de docent.


Laatste nieuws:

Het jubileumboek is in concept klaar.

Het is nu bij de drukker. De uitreiking van het eerste exemplaar wordt is nog niet bekend.

Wil je een exemplaar dan kan dat vanaf nu worden gereserveerd. Ga daarvoor naar onderstaande pagina:

Reserveren Jubileumboek 100 jaar St Henricus


Muziekvereniging St. Henricus gestart met jubileumjaar

Vrijdagavond 3 januari 2020 is de aftrap geweest voor het jubileumjaar van de Muziekvereniging St. Henricus uit Rossum. Dit feestelijke jaar begon met het nieuwjaarsconcert bij Kulturhus de CoCeR. Voor het jubileum zijn alle leden in een nieuwe outfit gestoken, ook de kapel Melomanie. Iedereen ziet er prachtig uit: een aanwinst voor alle leden én voor Rossum.

De kleding is gesponsord door het Rabo Co√∂peratiefonds en de stichting Vrienden van St. Henricus, lees verder……