Vereniging

Onze muziekvereniging

De Muziekvereniging Sint Henricus Rossum is op 3 oktober 1920 opgericht. Destijds bestond de vereniging enkel uit een kleine fanfare. De vereniging bestaat nu uit drie onderdelen, te weten: fanfare orkest, slagwerkgroep en de kapel Melomanie.

De vereniging kent hiernaast nog een jeugdorkest. Het jeugdorkest is ter voorbereiding op deelname aan het grote orkest/slagwerkgroep. Hier leren de leerlingen samenspelen en te luisteren naar elkaar, zodat de stap naar het grote orkest of de slagwerkgroep niet te groot is.

Om een muziekinstrument te bespelen is een goede muziekopleiding vereist. Bij onze vereniging is dit mogelijk als je 7 jaar of ouder bent. Wat het beste bij uw kind aansluit kunt u lezen onder het hoofdstuk muziekopleidingen. De opleidingen worden gegeven door leraren van de vereniging zelf (AMV -opleiding) en door docentencollectief Da Capo. In principe worden alle lessen gegeven in Rossum, tenzij er voor een bepaald instrument te weinig leerlingen zijn. Die locatie van lessen worden dan gegeven in overleg met de docent.