Word jij onze nieuwe voorzitter?

Muziekvereniging St. Henricus in Rossum is een echte dorpsvereniging met een geschiedenis van ruim 100 jaar, die bestaat uit een orkest, slagwerkgroep, een dweilorkest met samen ca. 60 enthousiaste leden!

Jaarlijks worden er diverse activiteiten georganiseerd waaronder een aantal concerten en zijn we op straat te vinden bij feestelijke gelegenheden zoals de intocht van Sinterklaas en Carnaval.

De functie van voorzitter is vacant.

We zoeken daarom een enthousiaste gedreven voorzitter die ambitieus en actief betrokken is bij de vereniging. Hiervoor is het niet noodzakelijk dat je een instrument bespeelt. Alle leden dragen een deel van de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen. Hiervoor wordt jaarlijks een uitgebreid takenpakket verdeeld. Het bestuur kan hierdoor als beleidsbestuur optreden, meer op afstand, grote lijnen uitzettend en bewakend.

Mocht je interesse hebben en openstaan voor een eerste kennismaking of heb je een vraag, aarzel dan niet en stuur een mail naar info@henricus.nl.

Donateursactie Muziekvereniging St. Henricus

Ook na meer dan 100 jaar nog steeds afhankelijk van donateurs.

De muziekvereniging St. Henricus organiseert jaarlijks haar donateursactie. De opbrengst hiervan is een belangrijk deel van onze jaarlijkse inkomsten. Binnenkort ontvangt u een enveloppe in de brievenbus.

Wij vragen u ons te steunen tijdens de donateursactie met een vrije gift, waarbij alle beetjes welkom zijn.

De muziekvereniging is toch een bijzondere vereniging in ons dorp. We moeten samen ons dorp leefbaar houden en een mooie muziekvereniging kan daar een bijdrage aan leveren. Denkt u maar aan onze medewerking aan de intocht van St. Nicolaas, de Palmpasen-optocht, processies en Carnaval. Daarnaast geven we jaarlijks enkele concerten die voor iedereen vrij toegankelijk zijn.

Ook de muziekopleiding van de Rossumse jeugd wordt mede georganiseerd door onze vereniging. Daarnaast speelt mee dat het in stand houden van een muziekvereniging een dure aangelegenheid is. Denk maar eens aan uniformen, instrumenten en dirigenten. Voor de veelal jeugdige leden alleen is dit niet op te brengen. Daarom hebben we uw financiële hulp zeker nodig.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Bestuur muziekvereniging St. Henricus.

Oud ijzer voor de muziekvereniging St. Henricus

Zoals bij iedereen wel bekend, houdt de muziekvereniging St. Henricus elk
jaar een oud ijzer actie in Rossum, Volthe en Lemselo. Dit jaar zullen we
twee dagen bij u langs de deur komen om het oude ijzer op te halen, te weten
donderdagavond 29 juni en zaterdag 1 juli.
 
In Rossum zelf komen we zaterdag vanaf 09.00 uur (graag het ijzer aan de straat leggen).
U kunt het deze dagen ook aanleveren bij de containers. Deze staan bij de
fam. Weernink aan de Ensmanweg 4 te Volthe. Hier kunt u ook de rest van
het jaar uw oud ijzer en andere metalen kwijt. (dus ook zink, lood, koper,
aluminium e.d.)
Voor de inlevering gelden nog steeds dezelfde regels, dus;
– geen rubberen of kunststof onderdelen aan het ijzer,
– geen witgoed (koelkasten, diepvriezers e.d)
– geen vaten met (gedeeltelijke) inhoud
(Wij behouden ons ten allen tijde het recht voor om bepaalde zaken te
weigeren)
 
Voor ons als vereniging helpt u ons hiermee aan extra inkomsten, het milieu is
er bij gebaat en u bent van de rotzooi af.
Wat willen we nog meer!
Voor vragen kunt u bellen naar 06-83943735.