Vrienden

Stichting vrienden van de muziekvereniging St. Henricus

Deze vriendenstichting is opgericht naar aanleiding van de uniformenactie die de vereniging gehouden heeft in 1999. Hierbij rees namelijk de vraag hoe er in de toekomst op een verantwoorde en structurele wijze gelden geworven konden worden voor de aanschaf van instrumentarium en uniformen. Om hierin te voorzien is de Stichting Vrienden van de Muziekvereniging St. Henricus opgericht.

Doel

Het doel van de stichting is: Het verwerven van middelen waarmee de muziekvereniging op een verantwoorde wijze haar bijdrage kan blijven leveren aan vele activiteiten in en rondom Rossum.

Hoe wordt dit verwezenlijkt

De stichting heeft donateurs die zich bereid hebben verklaard voor een periode van minimaal vijf jaar een bedrag van 68,07 euro te doneren. Voor dit bedrag worden zij dus “vriend” van de muziekvereniging.

Hoe wordt u “vriend”?

U stuurt een mail naar de info@henricus.nl (met vermelding van uw naam, adres, plaats en telefoonnummer) en krijgt binnen enkele dagen een formulier toegestuurd. Dit formulier vult u in en stuurt u naar het secretariaat van de stichting. Zij zorgen ervoor dat u een akte krijgt waarna u zich “vriend” van de muziekvereniging St. Henricus mag noemen.

Wat krijgt u als “vriend”?

Als “vriend” wordt u jaarlijks uitgenodigd bij de activiteiten die de muziekvereniging organiseert. Dus houdt u van een muzikale verrassing, wordt dan nu “vriend” van de muziekvereniging. U zult er geen spijt van krijgen!

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd een mailtje sturen.

Fanfare