Opleiding

Alle Muziekopleidingen

AMV (Algemenen Muzikale Vorming)

Vanaf groep 3 of 4 kan men deelnemen aan de AMV-opleiding. Op een leuke manier wordt geleerd, samen met andere kinderen, op diverse instrumenten te spelen. Het leren lezen van noten en alles wat daar bij komt wordt geleerd met het spelen van leuke liedjes.

De lessen duren 30 minuten per week en worden gegeven in het Kulturhus Rabo de CoCeR in Rossum.

In principe is het een twee-jarige opleiding die jaarlijks wordt afgesloten met een jeugdconcert. Na 2 jaar wordt een diploma uitgereikt. In overleg is het mogelijk ook na 1 jaar AMV over te stappen naar een andere muziekopleiding van onze vereniging.

Na deze periode van 1 of 2 jaar kan men overstappen naar een andere muziekopleiding. Bij onze vereniging bestaat dan de mogelijkheid om te kiezen tussen diverse instrumenten, die gegeven worden door de muziekdocenten van Da Capo. Naast een slagwerkopleiding of opleiding binnen ons fanfareorkest (HaFa-opleiding), bestaat ook de mogelijkheid om les te volgen op een ander instrument, bijvoorbeeld gitaar (niet-HaFa).

Hiervoor kan men zich ook opgeven bij onze muziekvereniging.

Slagwerkopleiding

Deze AMV-slagwerkopleiding wordt gegeven door een eigen lid van onze vereniging. Kinderen vanaf groep 4 leren drummen op een speelse manier op verschillende slaginstrumenten.

Na ongeveer 2 jaar les gaat de leerling over naar de muziekopleiding slagwerk, gegeven door een officiële docent van de muziekopleiding. Hier zal uw kind gedurende een wekelijkse les van 20 minuten zijn/haar slagwerkkwaliteiten verder ontwikkelen. Daarnaast zal uw kind voorafgaande aan de reguliere repetitie van de tamboers, een half uur extra les krijgen, ter voorbereiding op de aansluitende repetitie.

Fanfareopleiding

Deze opleiding wordt gegeven door leraren van docentencollectief Da Capo. Uit de volgende instrumenten kan gekozen worden:

  • bugel
  • trompet
  • hoorn
  • tuba
  • bariton
  • schuiftrombone
  • bas
  • saxofoon

Daar waar de vereniging de instrumenten ter beschikking stelt kan het voorkomen dat het instrument dat uw kind graag wil gaan bespelen niet voorhanden is. Dan zoeken wij naar een alternatief.

Omdat wij een fanfare zijn moeten wij ook rekening houden met het aantal instrumenten per instrumentengroep. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er niet genoeg saxofoons zijn, dan werken wij met een wachtlijst.

Voor de verstrekte instrumenten en andere zaken van de vereniging dient u een bruikleenovereenkomst met ons aan te gaan. Tijdens de opleiding krijgt uw kind 2 keer per jaar een beoordelingslijst en ook wordt een presentielijst bijgehouden. Op het moment dat de leraar van mening is dat een leerling kan gaan deelnemen aan het jeugdorkest gaan wij er ook vanuit dat hij/zij dit doet.

Na een opleiding van 2 à 3 jaar (afhankelijk van je muzikale kunnen) dient men het A-diploma te gaan halen. Daarna kan worden deelgenomen aan het grote fanfarekorps en zal men de opleiding vervolgen voor het B diploma. Na het B diploma is er nog een mogelijkheid om door te gaan voor het C en D diploma. Of dit op dezelfde condities kan geschieden (dus met een bijdrage van de vereniging) zal worden besloten in overleg met het bestuur en de dirigent. Naast de instrumenten voor de fanfareorkest en de slagwerkgroep is het ook mogelijk andere instrumenten te bespelen.

Extra activiteiten voor alle leerlingen

Jaarlijks sluit de vereniging het schooljaar af met een jeugdconcert, waaraan alle leerlingen hun medewerking verlenen.

Tijdens het jaarlijkse kerstconcert van de vereniging zullen ook kerstliederen ten gehore worden gebracht door het jeugdorkest en de blokfluitertjes.

Alle leerlingen tot en met groep 8 van de basisschool hebben jaarlijks een Sinterklaas morgen waarbij zij hun muzikaliteit aan de goedheilig man laten horen.

Natuurlijk staat hier een presentje tegenover.

Wilt U als ouder onze muziekvereniging ook een handje helpen? Dat kan:

Naast muziek maken, hebben wij jaarlijks diverse acties (bv. bloemenactie, oud ijzer-actie). U bent van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen.

Ook kunt U onze verschillende commissies versterken. Uw mening en inbreng wordt zeer gewaardeerd.

Opleiding